lek. med. Jolanta Harasim-Grossmann

Badanie kierowców

Badania lekarskie dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii:

AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T

Badania lekarskie dla osób przedłużających ważność prawa jazdy kat.:

AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T

Jestem lekarzem medycyny ze specjalizacją I stopnia z chorób wewnętrznych oraz specjalizacją II stopnia z medycyny ogólnej i rodzinnej. W podstawowej opiece zdrowotnej pracuję od 1987 roku, a od 2001 roku  prowadzę przychodnię lekarza rodzinnego FAMIL-MED i gabinet badania kierowców.

Przygotowanie do badania i potrzebne oświadczenia (do pobrania):

 1. Na badanie proszę zabrać dokument tożsamości z numerem PESEL ( dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna). Jeżeli jest to kolejne badanie to także prawo jazdy.
 2. Dwie godziny przed badaniem proszę nie spożywać żadnych napojów ani posiłków.
 3. 24 godziny przed badaniem proszę nie spożywać alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych.
 4. Osoby z wadą wzroku powinny zabrać ze sobą okulary lub przyjść w soczewkach kontaktowych.
 5. Osoby które skończyły 55 lat proszone są o przyjście z badaniem EKG.
 6. Można przed badaniem wydrukować, wypełnić i podpisać oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dostępne tutaj
 7. U osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane również przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Badany oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233KK.
 9. Konsultacja okulistyczna jest obligatoryjna u osób po 12-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii. Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie należy wykonać, jeżeli osoba badana ma wszczepione soczewki wewnątrzgałkowe lub jest po laserowej korekcji wad wzroku. Karta konsultacji okulistycznej dostępna jest tutaj
 10. Osoby leczone z powodu cukrzycy, powinny donieść zaświadczenie od lekarza diabetologa lub innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy. Karta konsultacji diabetologicznej dostępna jest tutaj
 11. W przypadku schorzeń neurologicznych może być wymagana opinia lekarza neurologa. W przypadku padaczki opinia lekarza neurologa jest konieczna. Karta konsultacji neurologicznej dostępna jest tutaj
 12. Opłata za badanie wynosi 200 zł.( Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r.w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.)

Czesto zadawane pytania.

Niestety nie wykonujemy badania osób, które utraciły uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Opłata za badanie wynosi 200 zł. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.)

Call Now Button